Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống
 
THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG
Huyện :
THCS Lê Ninh - Kinh Môn - 30292520
Phiên bản: TMT-QLNT: 01.08.2017 by Tran Minh Thai
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
STTMã trườngTên trườngMã huyệnWebsite
130292901TT GDTX huyện292
230292501THCS Long Xuyên292 http://km-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn
330292502THCS Hiệp An292 http://km-thcshiepan.haiduong.edu.vn
430292503THCS Kinh Môn292 http://km-thcskinhmon.haiduong.edu.vn
530292504THCS Thái Thịnh292 http://km-thcsthaithinh.haiduong.edu.vn
630292505THCS Hiến Thành292 http://km-thcshienthanh.haiduong.edu.vn
730292506THCS Minh Hoà292 http://km-thcsminhhoa.haiduong.edu.vn
830292507THCS Lạc Long292 http://km-thcslaclong.haiduong.edu.vn
930292508THCS Thăng Long292 http://km-thcsthanglong.haiduong.edu.vn
1030292509THCS Quang Trung292 http://km-thcsquangtrung.haiduong.edu.vn
1130292510THCS Phúc Thành292 http://km-thcsphucthanh.haiduong.edu.vn
1230292511THCS Hiệp Hoà292 http://km-thcshiephoa.haiduong.edu.vn
1330292512THCS Thượng Quận292 http://km-thcsthuongquan.haiduong.edu.vn
1430292513THCS An Phụ292 http://km-thcsanphu.haiduong.edu.vn
1530292514THCS Hiệp Sơn292 http://km-thcshiepson.haiduong.edu.vn
1630292515THCS An Sinh292 http://km-thcsansinh.haiduong.edu.vn
1730292516THCS Phạm Mệnh292 http://km-thcsphammenh.haiduong.edu.vn
1830292517THCS Thái Sơn292 http://km-thcsthaison.haiduong.edu.vn
1930292518THCS Thất Hùng292 http://km-thcsthathung.haiduong.edu.vn
2030292519THCS Bạch Đằng292 http://km-thcsbachdang.haiduong.edu.vn
2130292520THCS Lê Ninh292 http://km-thcsleninh.haiduong.edu.vn
2230292521THCS Minh Tân292 http://km-thcsminhtan.haiduong.edu.vn
2330292522THCS Tử Lạc292 http://km-thcstulac.haiduong.edu.vn
2430292523THCS Phú Thứ292 http://km-thcsphuthu.haiduong.edu.vn
2530292524THCS Tân Dân292 http://km-thcstandan.haiduong.edu.vn
2630292525THCS Duy Tân292 http://km-thcsduytan.haiduong.edu.vn
2730292526THCS Hoành Sơn292 http://km-thcshoanhson.haiduong.edu.vn
2830292527THCS Phạm Sư Mạnh292 http://km-thcsphamsumanh.haiduong.edu.vn
2930292401Tiểu học Long Xuyên292 http://km-thlongxuyen.haiduong.edu.vn
3030292402Tiểu học Hiệp An292 http://km-thhiepan.haiduong.edu.vn
3130292403Tiểu học Kinh Môn292 http://km-thkinhmon.haiduong.edu.vn
3230292404Tiểu học Thái Thịnh292 http://km-ththaithinh.haiduong.edu.vn
3330292405Tiểu học Hiến Thành292 http://km-thhienthanh.haiduong.edu.vn
3430292406Tiểu học Minh Hoà292 http://km-thminhhoa.haiduong.edu.vn
3530292407Tiểu học Lạc Long292 http://km-thlaclong.haiduong.edu.vn
3630292408Tiểu học Thăng Long292 http://km-ththanglong.haiduong.edu.vn
3730292409Tiểu học Quang Trung292 http://km-thquangtrung.haiduong.edu.vn
3830292410Tiểu học Phúc Thành292 http://km-thphucthanh.haiduong.edu.vn
3930292411Tiểu học Hiệp Hoà292 http://km-thhiephoa.haiduong.edu.vn
4030292412Tiểu học Thượng Quận292 http://km-ththuongquan.haiduong.edu.vn
4130292413Tiểu học Huề Trì292 http://km-thhuetri.haiduong.edu.vn
4230292414Tiểu học Tân An292 http://km-thtanan.haiduong.edu.vn
4330292415Tiểu học Hiệp Sơn292 http://km-thhiepson.haiduong.edu.vn
4430292416Tiểu học An Sinh292 http://km-thansinh.haiduong.edu.vn
4530292417Tiểu học Phạm Mệnh292 http://km-thphammenh.haiduong.edu.vn
4630292418Tiểu học Thái Sơn292 http://km-ththaison.haiduong.edu.vn
4730292419Tiểu học Thất Hùng292 http://km-ththathung.haiduong.edu.vn
4830292420Tiểu học Bạch Đằng292 http://km-thbachdang.haiduong.edu.vn
4930292421Tiểu học Lê Ninh292 http://km-thleninh.haiduong.edu.vn
5030292422Tiểu học Minh Tân292 http://km-thminhtan.haiduong.edu.vn
5130292423Tiểu học Tử Lạc292 http://km-thtulac.haiduong.edu.vn
5230292424Tiểu học Phú Thứ292 http://km-thphuthu.haiduong.edu.vn
5330292425Tiểu học Tân Dân292 http://km-thtandan.haiduong.edu.vn
5430292426Tiểu học Duy Tân292 http://km-thduytan.haiduong.edu.vn
5530292427Tiểu học Hoành Sơn292 http://km-thhoanhson.haiduong.edu.vn
5630292301Mầm non Long Xuyên292 http://km-mnlongxuyen.haiduong.edu.vn
5730292302Mầm non Hiệp An292 http://km-mnhiepan.haiduong.edu.vn
5830292303Mầm non Kinh Môn292 http://km-mnkinhmon.haiduong.edu.vn
5930292304Mầm non Thái Thịnh292 http://km-mnthaithinh.haiduong.edu.vn
6030292305Mầm non Hiến Thành292 http://km-mnhienthanh.haiduong.edu.vn
6130292306Mầm non Minh Hoà292 http://km-mnminhhoa.haiduong.edu.vn
6230292307Mầm non Lạc Long292 http://km-mnlaclong.haiduong.edu.vn
6330292308Mầm non Thăng Long292 http://km-mnthanglong.haiduong.edu.vn
6430292309Mầm non Quang Trung292 http://km-mnquangtrung.haiduong.edu.vn
6530292310Mầm non Phúc Thành292 http://km-mnphucthanh.haiduong.edu.vn
6630292311Mầm non Hiệp Hoà292 http://km-mnhiephoa.haiduong.edu.vn
6730292312Mầm non Thượng Quận292 http://km-mnthuongquan.haiduong.edu.vn
6830292313Mầm non Tử Lạc292 http://km-mntulac.haiduong.edu.vn
6930292314Mầm non Hiệp Sơn292 http://km-mnhiepson.haiduong.edu.vn
7030292315Mầm non An Sinh292 http://km-mnansinh.haiduong.edu.vn
7130292316Mầm non Phạm Mệnh292 http://km-mnphammenh.haiduong.edu.vn
7230292317Mầm non Thái Sơn292 http://km-mnthaison.haiduong.edu.vn
7330292318Mầm non Thất Hùng292 http://km-mnthathung.haiduong.edu.vn
7430292319Mầm non Bạch Đằng292 http://km-mnbachdang.haiduong.edu.vn
7530292320Mầm non Lê Ninh292 http://km-mnleninh.haiduong.edu.vn
7630292321Mầm non Minh Tân292 http://km-mnminhtan.haiduong.edu.vn
7730292322Mầm non Phú Thứ292 http://km-mnphuthu.haiduong.edu.vn
7830292323Mầm non Tân Dân292 http://km-mntandan.haiduong.edu.vn
7930292324Mầm non Duy Tân292 http://km-mnduytan.haiduong.edu.vn
8030292325Mầm non Hoành Sơn292 http://km-mnhoanhson.haiduong.edu.vn
8130292326Mầm non Tân An 292 http://km-mntanan.haiduong.edu.vn
8230292327Mầm non Huề Trì 292 http://km-mnhuetri.haiduong.edu.vn
8330292328MN Hoa Sen292 http://km-mnhoasen.haiduong.edu.vn
8430292329MN Hoa Lê292 http://km-mnhoale.haiduong.edu.vn
 
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Lê Ninh
Địa chỉ: Lê Xá- Lê Ninh-Kinh Môn- Hải Dương- Điện thoại 03203 823 109 - Email: thcsleninhkm@gmail.com
Hiệu trưởng:Ngô Văn Điềm